CONCURS NOTAR PUBLIC CEL PUTIN 6 ANI VECHIME

20.12.2021

Anexa nr. 9 Lista cu rezultatele finale ale concursului de admitere în funcția de notar public cu CODURI DE ANONIMIZARE

Anexa nr. 7A Lista cu rezultatele contestatiilor la concursul de admitere în funcția de notar public cu CODURI DE ANONIMIZARE

13.12.2021

Rezultate admitere in functia de notar public cu cod de anonimizare

19.11.2021

Anunt concurs 6 ani vechime ora si loc 2021

18.11.2021

Situatie centralizata a candidatilor care au primit aviz favorabil de inscriere la concursul de admitere in functia de notar public organizat in zilele de 6 si 8 decembrie 2021 doar cu coduri de anonimizare

 

12.11.2021

Situatia centralizata a candidatilor admisi sau respinsi la inscrierea la concursul de admitere in functia de notar public organizat in zilele 6 si 8 decembrie 2021 CNP CLUJ CU COD

26.10.2021

Anunț si cerere anonimzare date cu caracter personal 2021 la concurs 6 ani

 

27.09.2021

Aviz-MJ-tematica-2021-definitivat-si-concurs-6-ani

Tematica-si-bibliografie-proba-teoretica2021-site

TEMATICA-PROBA-PRACTICA-2021-site

CERERE INSCRIERE – ANEXA NR. 1A – CONCURS 6 ANI

22.09.2021

Anunt concurs 6 ani dec 2021 + LISTA LOCURI VACANTE

 

 

14.08.2020

Lista unităților sanitare și a cabinetelor psihologice acreditate, potrivit legii, cu care Camerele Notarilor Publici au încheiat protocoale de colaborare în vederea eliberării certificatelor medicale și a avizelor psihologice necesare înscrierii la examen/concurs

06.08.2020

Adresa unitatii medicale acreditate: MEDSAN DIN MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. ILIE MACELARU NR.28, JUD. CLUJ , TELEFON-  0264-597.603

10.07.2020

Tematica si bibliografia cu caracter teoretic si practic pentru examenul de definitivat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica