EXAMEN DEFINITIVAT

26.10.2020

Anexa nr. 9 – Lista cu rezultatele finale ale examenului de definitivat, organizat în zilele de 6 și 8 octombrie 2020

15.10.2020

Anexa nr. 5 – Lista rezultatelor examenului de definitivat

10.09.2020

Situația centralizată a notarilor stagiari ale căror cereri de înscriere la examenul de definitivat din zilele de 6 și 8 octombrie 2020 au fost admise

Anunțul privind stabilirea orei și a datei de desfășurare a examenului de definitivat, organizat în zilele de 6 și 8 octombrie 2020

21.08.2020

Lista unităților sanitare și a cabinetelor psihologice acreditate, potrivit legii, cu care Camerele Notarilor Publici au încheiat protocoale de colaborare în vederea eliberării certificatelor medicale și a avizelor psihologice necesare înscrierii la examen/concurs

14.08.2020

Programul cu publicul pentru depunerea dosarelor este 08.00-10.30.

Lista unităților sanitare și a cabinetelor psihologice acreditate, potrivit legii, cu care Camerele Notarilor Publici au încheiat protocoale de colaborare în vederea eliberării certificatelor medicale și a avizelor psihologice necesare înscrierii la examen/concurs

11.08.2020

ANUNȚ PRIVIND TAXA ȘI PERIOADA DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE DEFINITIVAT, ORGANIZAT ÎN ZILELE DE 6 și 8 octombrie 2020

06.08.2020

Adresa unitatii medicale acreditate: MEDSAN DIN MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. ILIE MACELARU NR.28, JUD. CLUJ , TELEFON-  0264-597.603

10.07.2020

Tematica si bibliografia cu caracter teoretic si practic pentru examenul de definitivat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica